Lista proizvoda

Uporedite različite proizvode klikom na ikonicu prikazanu u gornjem desnom uglu pojedinačnih proizvoda.

Noah

Pakovanje dražeja Noah

Pakovanje dražeja Noah

Neto težina: 170 g
Rok trajanja: 9 meseci od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-135mm * D-115mm * V-32mm

Pošalji upit za Noah
Victoria

Pakovanje pralina Victoria

Pakovanje pralina Victoria

Neto težina: 510 g
Rok trajanja: 2 meseca od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-240mm * D-173mm * V-37mm

Pošalji upit za Victoria
Gabriel

Pakovanje dražeja Gabriel

Pakovanje dražeja Gabriel

Neto težina: 450 g
Rok trajanja: 9 meseci od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-245mm * D-115mm * V-32mm

Pošalji upit za Gabriel
Michelle

Pakovanje pralina Michelle

Pakovanje pralina Michelle

Neto težina: 210 g
Rok trajanja: 2 meseca od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-135mm * D-115mm * V-32mm

Pošalji upit za Michelle
Salvador

Pakovanje dražeja Salvador

Pakovanje dražeja Salvador

Neto težina: 600 g
Rok trajanja: 9 meseci od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-240mm * D-173mm * V-37mm

Pošalji upit za Salvador
Luna

Pakovanje čokolada Luna

Pakovanje čokolada Luna

Neto težina: 210 g
Rok trajanja: 6 meseci
Dimenzije pakovanja:
Š-80mm * D-50mm * V-190mm

Pošalji upit za Luna
Valery

Pakovanje dražeja Valery

Pakovanje dražeja Valery

Neto težina: 200 g
Rok trajanja: 9 meseci od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-75mm * D-50mm * V-190mm

Pošalji upit za Valery
Lucas

Pakovanje dražeja Lucas

Pakovanje dražeja Lucas

Neto težina: 200 g
Rok trajanja: 9 meseci od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-80mm * D-50mm * V-190mm

Pošalji upit za Lucas
Bianca

Pakovanje pralina Bianca

Pakovanje pralina Bianca

Neto težina: 320 g
Rok trajanja: 2 meseca od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-245mm * D-115mm * V-32mm

Pošalji upit za Bianca
Martin

Pakovanje dražeja Martin

Pakovanje dražeja Martin

Neto težina: 200 g
Rok trajanja: 9 meseci od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-85mm * D-50mm * V-167mm

Pošalji upit za Martin
Nataly

Pakovanje čokolada Nataly

Pakovanje čokolada Nataly

Neto težina: 360 g
Rok trajanja: 6 meseci
Dimenzije pakovanja:
Š-115mm * D-55mm * V-200mm

Pošalji upit za Nataly
Amelia

Pakovanje pralina Amelia

Pakovanje pralina Amelia

Neto težina: 140 g
Rok trajanja: 2 meseca od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-167mm * D-117mm * V-32mm

Pošalji upit za Amelia
Amanda

Pakovanje čokolada Amanda

Pakovanje čokolada Amanda

Neto težina: 150 g
Rok trajanja: 6 meseci od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-75mm * D-50mm * V-190mm

Pošalji upit za Amanda
Elena

Pakovanje pralina Elena

Pakovanje pralina Elena

Neto težina: 80-90 g
Rok trajanja: 2 meseca od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-197mm * D-60mm * V-32mm

Pošalji upit za Elena
Tiago

Pakovanje dražeja Tiago

Pakovanje dražeja Tiago

Neto težina: 210 g
Rok trajanja: 9 meseci od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-167mm * D-117mm * V-32mm

Pošalji upit za Tiago
Isabel

Pakovanje dražeja Isabel

Pakovanje dražeja Isabel

Neto težina: 1425 g
Rok trajanja: 9 meseci od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-155mm * D-111mm * V-212mm

Pošalji upit za Isabel
Laura

Pakovanje pralina Laura

Pakovanje pralina Laura

Neto težina: 200 g
Rok trajanja: 2 meseca od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-162mm * D-162mm * V-29mm

Pošalji upit za Laura
Diego

Pakovanje dražeja Diego

Pakovanje dražeja Diego

Neto težina: 140 g
Rok trajanja: 9 meseci od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-197mm * D-60mm * V-32mm

Pošalji upit za Diego
Antonio

Pakovanje dražeja Antonio

Pakovanje dražeja Antonio

Neto težina: 750 g
Rok trajanja: 9 meseci od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-155mm * D-111mm * V-80mm

Pošalji upit za Antonio
Sofia

Pakovanje čokolada Sofia

Pakovanje čokolada Sofia

Neto težina: 100 g
Rok trajanja: 6 meseci od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-110mm * D-110mm * V-13mm

Pošalji upit za Sofia
Santino

Pakovanje dražeja Santino

Pakovanje dražeja Santino

Neto težina: 450 g
Rok trajanja: 9 meseci od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-135mm * D-96mm * V-67mm

Pošalji upit za Santino
Andrea

Pakovanje pralina Andrea

Pakovanje pralina Andrea

Neto težina: 250-275 g
Rok trajanja: 2 meseca od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-122mm * D-77mm * V-56mm

Pošalji upit za Andrea
Olivia

Pakovanje čokolada Olivia

Pakovanje čokolada Olivia

Neto težina: 140 g
Rok trajanja: 6 meseci od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-85mm * D-50mm * V-167mm

Pošalji upit za Olivia
Alicia

Pakovanje dražeja Alicia

Pakovanje dražeja Alicia

Neto težina: 225 g
Rok trajanja: 9 meseci od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-110mm * D-80mm * V-55mm

Pošalji upit za Alicia
Lorenzo

Pakovanje čokolada Lorenzo

Pakovanje čokolada Lorenzo

Neto težina: 180 g
Rok trajanja: 6 meseci od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-150mm * D-150mm * V-16mm

Pošalji upit za Lorenzo
Dante

Pakovanje čokolada Dante

Pakovanje čokolada Dante

Neto težina: 150 g
Rok trajanja: 6 meseci od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-230mm * D-65mm * V-20mm

Pošalji upit za Dante
Enzo

Pakovanje čokolada Enzo

Pakovanje čokolada Enzo

Neto težina: 90 g
Rok trajanja: 6 meseci od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-125mm * D-130mm * V-8mm

Pošalji upit za Enzo
Leonardo

Pakovanje čokolada Leonardo

Pakovanje čokolada Leonardo

Neto težina: 300 g
Rok trajanja: 6 meseci od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-230mm * D-150mm * V-16mm

Pošalji upit za Leonardo
Una

Pakovanje čokolada Una

Pakovanje čokolada Una

Neto težina: 10 g
Rok trajanja: 6 meseci od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-40mm * D-40mm * V-5mm

Pošalji upit za Una
Pablo

Pakovanje čokolada Pablo

Pakovanje čokolada Pablo

Neto težina: 270 g
Rok trajanja: 6 meseci od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-162mm * D-162mm * V-29mm

Pošalji upit za Pablo
Emma

Pakovanje čokolada Emma

Pakovanje čokolada Emma

Neto težina: 20 g
Rok trajanja: 6 meseci od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-50mm * D-50mm * V-45mm

Pošalji upit za Emma
Ana

Pakovanje pralina Ana

Pakovanje pralina Ana

Neto težina: 14-18 g
Rok trajanja: 2 meseca od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-50mm * D-50mm * V-45mm

Pošalji upit za Ana
Axel

Pakovanje pralina Axel

Pakovanje pralina Axel

Neto težina: 14-18 g
Rok trajanja: 2 meseca od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-40mm * D-40mm * V-45mm

Pošalji upit za Axel
Mia

Pakovanje dražeja Mia

Pakovanje dražeja Mia

Neto težina: 15 g
Rok trajanja: 3 meseca od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-50mm * D-50mm * V-45mm

Pošalji upit za Mia
Mateo

Pakovanje dražeja Mateo

Pakovanje dražeja Mateo

Neto težina: 70 g
Rok trajanja: 9 meseci od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-70mm * D-35mm * V-145mm

Pošalji upit za Mateo
Leo

Pakovanje dražeja Leo

Pakovanje dražeja Leo

Neto težina: 15 g
Rok trajanja: 3 meseca od dana pakovanja
Dimenzije pakovanja:
Š-40mm * D-40mm * V-45mm

Pošalji upit za Leo